Strane

Timovi

Od ukupno 9.878.903 ubistava

# Tim Vreme Vreme % Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Ups
1 Counter-Terrorist 10y 199d 08:05h 46% 4.947.970 50% 4.930.833 50% 1.00
2 Terrorist 9y 327d 05:30h 43% 4.930.933 50% 4.948.004 50% 1.00
3 Spectator 2y 138d 03:59h 10% - 0% - 0% 0.00

Uloge

Od ukupno 9.876.300 ubistava

# Tim Vreme Vreme % Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Ups
1 st6 11y 9d 22:22h 50% 4.768.190 48% 4.773.686 48% 1.00
2 phoenix 10y 97d 09:04h 46% 4.658.026 47% 4.697.638 48% 0.99
3 balkan 123d 15:00h 2% 166.015 2% 150.758 2% 1.10
4 fbi 111d 05:57h 1% 144.878 1% 126.136 1% 1.15
5 leet 79d 15:20h 1% 105.579 1% 98.429 1% 1.07
6 sas 25d 23:13h 0% 33.612 0% 29.412 0% 1.14