Strane

Mape

Od ukupno 22.142.890 ubistava 11.911.353 headshotom

# Mapa Vreme Vreme % Odnos pobeda Ubistava Ubistva % Hs Hs % Hpu
1 de_dust2 124d 16:37h 100% 39% 22.142.890 100% 11.911.353 100% 54%