Strane

Mape

Od ukupno 33.005.832 ubistava 17.798.150 headshotom

# Mapa Vreme Vreme % Odnos pobeda Ubistava Ubistva % Hs Hs % Hpu
1 de_dust2 184d 04:08h 100% 41% 33.005.832 100% 17.798.150 100% 54%